STORNO PODMÍNKY

Pokud zrušíte rezervaci méně než 48 hodin před rezervovaným časem, tak ztrácíte nárok na vrácení celého depositu. Stornopoplatek v tomto případě činí 100% z ceny rezervace.

If you cancel your bath procedure less than 48 hours before the reserved time, you will forfeit your entire deposit. The cancellation fee is 100% from the reservation value.

В случае отмены процедуры менее чем за 48 часов до наступления забронированного времени, аванс не возвращается.